Voorwaarden Telefonische Bestellingen

Ingangsdatum: 25/01/2021

1. Algemene Bepalingen

1.1. De volgende voorwaarden ("Voorwaarden voor Telefonische Bestellingen") zijn van toepassing op het aanbieden en verkopen van onze producten en diensten via de telefoon of een ander communicatiekanaal (bijv. WhatsApp). Deze Algemene Voorwaarden voor Telefonische Bestellingen zijn niet van toepassing op de verkoop van onze producten en diensten op deze website www.maccosmetics.nl (de "Site"), die onderworpen zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

1.2. Vennootschap Estée Lauder B.V. ("wij", "ons", of "onze") levert, als de verkoper, de producten en diensten die beschikbaar zijn in de winkel waarmee u contact opneemt.

1.3. Om in aanmerking te komen voor telefonische aankoop van producten of diensten, moeten Klanten: (a) ten minste 18 jaar oud zijn of, indien zij minderjarig zijn, naar behoren zijn gemachtigd door hun wettelijke vertegenwoordiger; (b) consument zijn, d.w.z. een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, en (c) in het bezit zijn van een geldige krediet- of debetkaart.

1.4. Deze Voorwaarden voor Telefonische Bestellingen zullen worden uitgevoerd in de taal van het land waar uw verzendadres zich bevindt en zullen worden beheerst door de wetten van dat land (het "Land"). Dergelijke wetten worden in deze Voorwaarden voor Telefonische Bestellingen de “Lokale Wetten" genoemd. De contactgegevens van de rechtspersoon die als verkoper optreedt, de toepasselijke wetgeving en de instanties voor alternatieve geschillenbeslechting vindt u in afdeling 15 of door hier te klikken.

1.5. Alvorens een bestelling van een product per telefoon te plaatsen, zal de Klant de mogelijkheid hebben om de belangrijkste voorwaarden van deze Voorwaarden voor Telefonische Bestellingen te beluisteren of te lezen door naar deze Site te gaan. Klanten ontvangen per e-mail een exemplaar van deze Voorwaarden voor Telefonische Bestellingen nadat de verkoop per telefoon is voltooid.

1.6. Door in te stemmen met de informatie die u telefonisch door onze verkoopmedewerkers wordt verstrekt en door de mogelijkheid te hebben deze Voorwaarden voor Telefonische Bestellingen te lezen of te beluisteren, erkent u dat u deze Voorwaarden voor Telefonische Bestellingen hebt begrepen en aanvaard, zonder beperking of voorbehoud. In ieder geval hebt u altijd de mogelijkheid uw bestelling te retourneren als u niet tevreden bent over uw producten, door de instructies te volgen die hieronder worden beschreven in paragraaf 11 Herroepingsrecht.

2. Privacy

2.1. Gelieve ons Privacybeleid te lezen dat ons gebruik van uw Persoonlijke Gegevens regelt voor het beheer van de telefonische bestellingen van de Klant.

3. Producten

3.1. Informatie over producten wordt verstrekt door onze verkoopmedewerkers tijdens het gesprek, in overeenstemming met de Plaatselijke Wetgeving.

3.2. Wij zullen alle redelijke professionele zorg in acht nemen om ervoor te zorgen dat alle details en beschrijvingen van producten correct zijn op het moment dat de relevante informatie in het systeem werd ingevoerd; voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, garanderen wij echter niet dat deze details, beschrijvingen van producten volledig accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten zijn.

3.3. De aan u telefonisch beschreven producten, en eventuele samples daarvan die wij aan de Klant verstrekken, zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Klanten mogen geen van deze producten of samples daarvan verkopen of doorverkopen. Wij behouden ons het recht voor om, met of zonder voorafgaande kennisgeving, de hoeveelheid van de aan de Klant te leveren producten of monsters te annuleren of te verminderen, indien dit een schending van deze Voorwaarden voor Telefonische Bestellingen inhoudt.

4. Prijzen

4.1. Alle prijzen voor producten die in onze winkels verkrijgbaar zijn, zijn inclusief BTW tegen de geldende tarieven en worden uitgedrukt in de plaatselijke munteenheid. De leveringskosten worden door de verkoopmedewerker telefonisch aan de Klant meegedeeld voordat een bestelling wordt afgerond en worden opgeteld bij de prijs van de producten, en worden afzonderlijk vermeld op de orderbevestiging.

4.2. Wij controleren regelmatig of alle prijzen correct zijn, maar wij kunnen de afwezigheid van fouten niet garanderen. In het geval dat een duidelijke fout in de prijs van een product wordt ontdekt, zullen wij de Klant de mogelijkheid bieden om het product tegen de juiste prijs te kopen of de bestelling te annuleren.

4.3. De prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Van toepassing zijn de prijzen die door onze verkoopmedewerkers worden aangegeven op de datum waarop de klant een bestelling plaatst.

5. Het plaatsen van een bestelling

5.1. Klanten kunnen onze verkoopmedewerkers bellen om telefonisch een bestelling te plaatsen en zullen bij het plaatsen van hun bestelling worden geholpen door de eenvoudige instructies die hen via de telefoon worden gegeven.

5.2. Om een bestelling te plaatsen, moet de Klant aangeven welk(e) product(en) hij/zij wenst te kopen en het aantal product(en), tot 4 (vier) van een enkel product, met een maximale aankoop van 400€ (vierhonderd euro) per bestelling en per Klant. Daarnaast moeten we bestellingen ook beperken tot niet meer dan drie (3) bestellingen per klant per dag. De klant kan per transactie tot 14 eenheden in totaal kopen.

5.3. De verkoopmedewerkers bevestigen vervolgens telefonisch met de Klant de beschrijving en de bijzonderheden van het (de) gekozen product(en), zoals informatie over de essentiële kenmerken van de gewenste producten, een gedetailleerde opgave van de prijs en de betalingswijze, informatie over de leveringskosten (indien van toepassing), informatie over de voorwaarden en de wijze van uitoefening van het herroepingsrecht, het adres waar klachten kunnen worden ingediend, informatie over de klantenservice en over de bestaande handelsgaranties.

5.4. Alvorens de betaling via de betaallink te voltooien, krijgt de Klant de gelegenheid om alle details van zijn bestelling te bekijken en te bewerken, met inbegrip van de facturatie- en verzendingsgegevens, alvorens zijn aankoop te bevestigen.

5.5. De Klant verstrekt dan de nodige informatie (zoals naam, e-mailadres, leveringsadres) aan de verkoopmedewerkers, zodat wij de betalingslink naar het e-mailadres van de Klant kunnen sturen.

5.6. Voor de betaling ontvangt de Klant per e-mail of WhatsApp een betaallink die door onze betalingsverwerker wordt gegenereerd om de betaling te verrichten en wordt de Klant gevraagd zijn/haar creditcardgegevens op het betalingsplatform in te vullen. Deze betaallink zal enkel geldig zijn op de dag dat de Klant de bestelling heeft aangevraagd tot het einde van die dag wanneer de winkel sluit. Als de betaallink is verlopen, kan de klant de winkel terugbellen en om een nieuwe betaallink vragen.

5.7. Zodra de betaling door de Klant is verricht, ontvangen de verkoopmedewerkers de betalingsbevestiging van de Klant.

5.8. Nadat een bestelling telefonisch is afgehandeld, ontvangt de Klant kort daarna een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling. In overeenstemming met de Plaatselijke Wetgeving bevat de e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling een samenvatting van deze voorwaarden voor telefonische bestellingen, informatie over de essentiële kenmerken van de gekochte producten, een gedetailleerde opgave van de prijs en de betalingswijze, informatie over de leveringskosten, informatie over de voorwaarden en de wijze van uitoefening van het herroepingsrecht, het adres waar klachten kunnen worden ingediend, de contactgegevens van de winkel en de bestaande handelsgaranties.

5.9. Indien een orderbevestiging niet binnen 24 uur na verzending arriveert, kan de klant contact met ons opnemen in de winkel waar hij de bestelling heeft geplaatst hier.

5.10. Indien Klanten vragen of problemen hebben bij het plaatsen van een bestelling of als ze informatie willen over een eerder geplaatste bestelling, kunnen ze contact met ons opnemen in de specifieke winkel van aankoop hier. Voor de snelste service worden klanten verzocht hun ordernummer bij de hand te houden.

6. Geschenkverpakkingsdienst

6.1. Indien de Geschenkverpakkingsdienst in het Land beschikbaar is en de Klant zijn bestelling als geschenk verpakt wenst te zien, hoeft hij dat alleen maar aan te geven bij de verkoopmedewerker, die er rekening mee zal houden. Indien een "Geschenkverpakking" bestelling meer dan één product bevat, zullen we één geschenkverpakking maken voor al deze producten.

7. Aanbiedingscodes

Als er in het Land actiecodes van toepassing zijn, moet de Klant, om een actiecode in te wisselen, dit aangeven aan de agent die de actiecode op de bestelling zal toepassen. Er mag een (1) aanbiedingscode worden gebruikt per bestelling.

8. Betaalopties

8.1. De klanten kunnen de producten met een kredietkaart betalen. De volgende creditcards worden geaccepteerd voor betalingen:

 • Visa
 • MasterCard
 • N/A American Express
 • N/A JCB
 • Maestro
 • N/A Union Pay
 • N/A Diners Club

8.2. Wij accepteren geen creditcards met factuuradressen buiten de EER.

8.3. Wij accepteren geen PayPal of Apple Pay als betalingsmogelijkheid.

8.4. Voor de veiligheid van de Klant moeten de factureringsnaam en het adres van de Klant overeenstemmen met die van de creditcard die voor de betaling wordt gebruikt. Wij behouden ons het recht voor een bestelling te annuleren die niet aan deze criteria voldoet.

8.5. Alle houders van kredietkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en autorisatie door de uitgever van de kredietkaart. Indien de uitgever van de betaalkaart van de Klant weigert of om welke reden dan ook geen toestemming geeft voor betaling aan ons, hetzij vooraf, hetzij achteraf, zullen wij niet aansprakelijk zijn voor enige vertraging of niet-levering.

8.6. Uw betaalkaart zal worden belast met de toepasselijke aankoopprijs die op dat moment door onze verkoopmedewerker aan de telefoon en in de orderbevestiging wordt aangegeven. Door in te stemmen met het indienen van uw bestelling, machtigt u ons uitdrukkelijk om dergelijke betaalkaartautorisatie uit te voeren en, strikt voor legitieme doeleinden en voor zover toegestaan onder de toepasselijke regelgeving, informatie (inclusief bijgewerkte informatie) over u door te sturen naar of te verkrijgen van derden, inclusief maar niet beperkt tot uw betaalkaartnummer, om uw identiteit te verifiëren, om uw betaalkaart te valideren, om een betaalkaartautorisatie te verkrijgen en om individuele aankooptransacties te autoriseren.

9. Vragen over bestellingen

9.1. Over het algemeen worden producten binnen 2 tot 5 werkdagen verzonden. Voor alle verzendingsinformatie, kunnen de Klanten ons bij de specifieke winkel van aankoop contacteren hier.

9.2. Af en toe worden bestellingen of onderdelen van een bestelling geannuleerd door ons systeem om verschillende redenen. Sommige redenen zijn:

 • Item(s) niet beschikbaar, hoewel we alle professionele zorg aanwenden om ervoor te zorgen dat niet-beschikbare items duidelijk als zodanig worden aangeduid
 • Onmogelijkheid om betalingsinformatie te verwerken
 • Kan niet afleveren op opgegeven adres
 • Er is een dubbele bestelling geplaatst
 • Annulering op verzoek van een klant

9.3. Indien een bestelling wordt geannuleerd, ontvangt de Klant een e-mail om de reden van de annulering uit te leggen. Klanten zullen niet worden aangerekend of terugbetaald voor geannuleerde bestellingen. Indien de Klant geïnteresseerd is in het plaatsen van een nieuwe bestelling of indien de Klant vragen heeft over een geannuleerde bestelling, kan hij/zij contact met ons opnemen via de specifieke winkel van aankoop hier.

10. Levering

10.1. Bestellingen worden uitsluitend op werkdagen verwerkt en geleverd (maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen). Bestellingen die op zaterdag en zondag worden geplaatst, worden de volgende werkdag verwerkt. Wij kunnen geen bestellingen verwerken naar een postbusadres.

10.2. De verzendkosten zijn voor rekening van de Klant en worden telefonisch en op de afleveringsbon vermeld.

10.3. In overeenstemming met de plaatselijke wetgeving worden de producten geleverd binnen 30 (dertig) dagen vanaf de dag volgend op die van de plaatsing van de bestelling door de Klant, tenzij wij de Klant binnen dezelfde termijn, onder meer per e-mail, ervan in kennis stellen dat de bestelde producten niet beschikbaar zijn, met inbegrip van tijdelijke niet-beschikbaarheid.

11. Herroepingsrecht

11.1. Wij streven ernaar onze klanten de beste cosmetische producten aan te bieden. Indien de Klant van mening is dat de producten die hij/zij van ons heeft ontvangen niet aan deze verwachting voldoen, heeft de Klant krachtens de Plaatselijke Wetgeving het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen binnen veertien (14) werkdagen na de datum waarop de producten zijn ontvangen.

11.2. De herroepingstermijn bedraagt (14) veertien dagen vanaf de datum waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen heeft ontvangen. Voor overeenkomsten betreffende de bestelling van verscheidene goederen die afzonderlijk moeten worden geleverd, bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de datum waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, het laatste artikel van deze bestelling in ontvangst heeft genomen.

11.3. Dit herroepingsrecht is echter niet van toepassing op producten die gepersonaliseerd zijn, behalve voor gebreken aan de producten of onvolledige of onjuiste levering. Indien een gepersonaliseerd product beschadigd of defect wordt geleverd, moeten de klanten onmiddellijk contact met ons opnemen in de specifieke winkel van aankoop, hier.

11.4. Kennisgeving van het voornemen van de Klant om gebruik te maken van het herroepingsrecht kan worden gedaan door een e-mail te sturen naar de specifieke winkel van aankoop met de bestelgegevens van de Klant, waaronder het bestelnummer van de Klant en de beschrijving van de producten die worden geretourneerd. U kunt, maar bent niet verplicht, gebruik te maken van het voorbeeldformulier voor Herroeping dat in Bijlage 1 van deze Voorwaarden voor Telefonische Bestellingen is opgenomen of dat u per e-mail wordt toegestuurd met deze Voorwaarden voor Telefonische Bestellingen.

11.5. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u ons vóór het verstrijken van de herroepingstermijn in een verklaring meedeelt dat u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht.

11.6. Om de producten te retourneren wordt de Klant verzocht naar de winkel te komen waar de aankoop heeft plaatsgevonden en de producten die de Klant wenst te retourneren mee te brengen met de factuur die hij of zij per e-mail heeft ontvangen en de creditcard die voor de aankoop is gebruikt.

11.7. Bij de uitoefening van het herroepingsrecht verbinden wij ons ertoe de Klant de volledige prijs van de producten terug te betalen binnen dertig (30) dagen na de datum van ontvangst van de herroeping, op voorwaarde dat de geretourneerde producten ongebruikt en onbeschadigd zijn, en uiterlijk 14 dagen na de datum van ontvangst van de producten worden geretourneerd. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de producten hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Terugbetalingen worden alleen gedaan met de originele credit card die gebruikt is. Wij sturen de Klant een kennisgeving per e-mail zodra de terugbetaling heeft plaatsgevonden.

11.8. Als de producten worden geretourneerd via een koeriersdienst, wordt sterk aangeraden het pakket te versturen via een aangetekende koeriersdienst (die een handtekening vereist bij ontvangst).

11.9. De bovenstaande bepalingen zijn alleen van toepassing op telefonische aankopen. Voor producten die rechtstreeks in een winkel zijn gekocht, geldt het retourneringsbeleid van die winkel. Evenzo zijn de op deze Site gekochte producten onderworpen aan het retourneringsbeleid zoals aangegeven in de Algemene Verkoopsvoorwaarden van de Site voor online bestellingen.

12. Gebrek aan conformiteit

12.1. In geval van gebrek aan conformiteit van de producten overeenkomstig de Plaatselijke Wetgeving, gelden de wettelijke garanties die door de Plaatselijke Wetgeving zijn vastgesteld. De Klant heeft het recht om de producten kosteloos in overeenstemming te laten brengen door reparatie of vervanging. Indien een van de bovengenoemde rechtsmiddelen niet wordt toegepast, heeft de Klant recht op een passende vermindering van de prijs van de producten of op de ontbinding van het contract. De Klant doet afstand van deze rechten indien hij ons niet binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, op de hoogte stelt van dit gebrek. Wij zijn aansprakelijk indien het gebrek aan overeenstemming zich manifesteert binnen een termijn van drie (3) jaar vanaf de levering van de producten.

13. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbanken

13.1. Deze Voorwaarden voor Telefonische Bestellingen worden beheerst door en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Lokale Wetten zoals aangegeven in de tabel hieronder in Artikel 15.

13.2. Alle geschillen die voortvloeien uit de interpretatie, geldigheid en/of uitvoering van deze Voorwaarden voor Telefonische Bestellingen zijn onderworpen aan de dwingende bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van de woon- of verblijfplaats van de Klant.

14. Klachten

In geval van klachten over uw aankoop, kunt u contact met ons opnemen hier.

Overeenkomstig EU Regulering nr. 524/2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen kunt u geschillen ook voorleggen aan het onlineplatform van de EU Commissie dat beschikbaar is op:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Evenzo kunt u geschillen met betrekking tot de verkoop van het Product voorleggen aan de volgende entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting die wordt vermeld in paragraaf 15 hieronder.

15. Contacten

15.1. Voor alle informatie en ondersteuning over producten en telefonische aankoopmethoden kan de Klant contact opnemen met de specifieke winkel van aankoop hier.

15.2. Hieronder vindt u de contactgegevens van onze juridische entiteit die optreedt als de verkoper voor de toepassing van deze Voorwaarden voor Telefonische Bestellingen, de overeenkomstige toepasselijke wetten en entiteiten voor alternatieve geschillenbeslechting:

Uw land van verzending Verkoper Toepasselijke wetten Entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting
Nederland

Estee Lauder B.V.
Safariweg 50 3605 Jw Maarssen
The Netherlands

Nederlands Recht

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP DEN HAAG
070 310 5310
Website: www.degeschillencommissie.nlHERROEPINGSFORMULIER

Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en aan ons terug te zenden.

Aan: Estee Lauder B.V.
Safariweg 50 3605 Jw Maarssen
The Netherlands

Ik/wij(*) herroep(en) hierbij de door mij/ons(*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen(*) / voor de gedeeltelijke inruil van de volgende goederen(*)
Besteld op (*) / ontvangen op (*)

Naam van consument(en):

Adres van consument(en):

Handtekening van consument(en) (alleen vereist voor kennisgeving op papier):

Datum:

(*) doorhalen/verwijderen niet van toepassing opties